All I Know Is Where I Started 2013


Travelling creates a constant change of perspective. I like the word ‘epiphany’: a sense of being in the moment, and the realization of new and deeper insights. Laurie Anderson describes this sensation when she talks about ‘walking and falling’ on her 1982 album ‘Big Science’.

In May 2013 I converted my Peugeot Partner to a mobile studio and undertook a quest to the mythical stairs of Mycenae on the Greek peninsula of Peloponnesos. Triggered by the stairs connecting the ‘Hide and Show’ exhibition space with the cellar, I’ll carry out a performance: ‘All I know is where I started’, of which only the residue will be shown in the exhibition.

The cellar is considered as the underworld, a place where the unexpected can arise or disappear. I’ll use the notion of ‘stairs’ as a metaphor for transition: a continuously shifting physical and mental state of being. The photographic images made during my trip, are part of the installation and function as a starting point for objects and costumes that are being used in the performance.

In ‘All I know is where I started’ costumed creatures like ‘Dropstein’ appear. Dropstein symbolizes the notion that you become what you’ve experienced, much like a cave’s stalactite is gradually constructed by new drops of water, that build upon the older ones.

*(Dropstein: derived from the German word ‘Tropfsteinhöhle‘).

Soundscape 'Oracle Soup' (8'52", loop), in collaboration with Kris Delacourt

NED
All I Know Is Where I Started, 2013

In mei 2013 bouwde Matyn haar Peugeot Partner om tot een mobiele studio en ondernam ze een tocht naar de mythische trappen van Mycene op het griekse schiereiland Peloponnesos die naar een geheime waterbron leidden. De trappen in de Pianofabriek in Sint-Gilles, waar ze deelnam aan de tentoonstelling 'Shame. Hide and Show' herinnerden Matyn aan Mycene. Ze voerde in de Pianofabriek dan ook hierrond een performance op. De kelder waar de trap naartoe leidde stond symbool voor de onderwereld: een plek waar het onverwachte kan verschijnen en weer verdwijnen. De trap werd een metafoor voor ‘overgang’: een continu verschuivende fysieke en mentale staat van zijn. De fotografische beelden die ze maakte tijdens haar reis, maakten deel uit van de installatie en functioneerden als vertrekpunt voor de voorwerpen en kostuums die gebruikt werden in de performance. In 'All I Know Is Where I Started' verschenen er gekostumeerde wezens zoals ‘Dropstein’(1)􏰕. Dropstein symboliseert het idee dat je wordt wat je ervaren hebt, zoals een stalactiet in een grot geleidelijk gevormd is door telkens nieuwe druppels water, die verder bouwen op de vorige. Hete lucht inademend van wortelsoep, las 􏰚􏰑􏰓􏰁􏰒􏰆􏰕Matyn uit het boek ‘The Golden Bough’(2) een passage voor over taboes en voedselrituelen. Bij de installatie hoor je de soundscape 'Oracle Soup' die gemaakt werd in samenwerking met Kris Delacourt (8'52", loop).

Performance opgevoerd in september 2013 in de Pianofabriek in Sint-Gillis. 􏰉􏰈􏰍􏰑􏰆􏰌 􏰆􏰋 􏰚􏰑􏰆􏰎􏰌􏰆􏰅􏰓􏰁􏰉􏰘􏰆􏰅􏰆􏰋􏰕 􏰩􏰁􏰠 􏰎􏰆 􏰁􏰋􏰌􏰉􏰈􏰅􏰅􏰈􏰉􏰁􏰆 􏰃􏰑􏰑􏰓 􏰠􏰆 􏰎􏰆 􏰌􏰑􏰘􏰋􏰎􏰌􏰂􏰈􏰏􏰆 􏰣􏰧􏰓􏰈􏰂􏰅􏰆 􏰰􏰑􏰘􏰏􏰡 􏰎􏰁􏰆 􏰒􏰆􏰗􏰈􏰈􏰛􏰉 􏰙􏰆􏰓􏰎 􏰎􏰑􏰑􏰓 􏰳􏰓􏰁􏰌 􏰦􏰆􏰅􏰈􏰂􏰑􏰘􏰓􏰉 􏰴􏰵􏰡􏰶􏰯􏰷􏰞 􏰅􏰑􏰑􏰏􏰸􏰕
􏰬􏰆􏰓􏰐􏰑􏰓􏰗􏰈􏰋􏰂􏰆 􏰑􏰏􏰒􏰆􏰚􏰑􏰆􏰓􏰎 􏰁􏰋 􏰌􏰆􏰏􏰉􏰆􏰗􏰍􏰆􏰓 􏰯􏰮􏰤􏰭 􏰁􏰋 􏰎􏰆 􏰬􏰁􏰈􏰋􏰑􏰐􏰈􏰍􏰓􏰁􏰆􏰛 􏰁􏰋 􏰰􏰁􏰋􏰉􏰨􏰱􏰁􏰅􏰅􏰁􏰌􏰕