A Group Show 2010


A Group Show

Kunstwerken: Tamelijk willekeurige tussenstanden van een intellectueel proces dat onbeperkt kan worden opgepakt, voortgezet, veranderd, tenietgedaan. (uit de ‘cahiers’ van Paul Valéry).
Op bijna alle foto’s staat iets afgebeeld. Over dat iets op of in een foto valt een hoop te zeggen. Je kunt daar niet blind voor zijn. Toch is de foto an sich ook iets, een fysiek object, met tactiele eigenschappen, dat tot leven kan komen in de ruimte. Naast het traditionele idee van de foto als representatiemiddel kan het als object ook onderdeel worden van een plastische voorstelling.

De tentoonstelling A Group Show zoomt in op een alternatieve omgang met het fotografische object. Ze legt de nadruk op de wijze waarop beelden door kunstenaars benaderd worden en hoe fotografie ingezet wordt in een (vaak associatief) spel van constructie en deconstructie van het medium zelf. De tentoonstelling wil datgene dat het autonome beeld representeert op de achtergrond plaatsen en het accent leggen op de materiële en ruimtelijke eigenschappen ervan. Ze brengt mensen samen die een onderzoekende attitude aan de dag leggen ten opzichte van het medium fotografie en wil dit doen door een context te creëren waarbinnen nagedacht en geëxperimenteerd kan worden.

A Group Show wordt opgevat als tijdelijke ‘werkplaats’ waar de curatoren een dialoog aangaan met de kunstenaars over de ruimte. De kunstenaars worden uitgenodigd om – met hun autonome werk als uitgangspunt – betrokken te zijn bij de totstandkoming van de tentoonstelling en mee te denken over hoe een betekenisvol geheel gecreeërd kan worden.

A Group Show is een productie van Punctum Vzw en zal in september 2010 plaatsvinden in Croxhapox, een multidisciplinair, experimenteel kunstencentrum en een receptieve ruimte voor actuele kunst te Gent. Croxhapox heeft geen commerciële activiteiten, noch vertegenwoordigt het kunstenaars, disciplines of genres. Ze streeft ernaar licht te werpen op het belang van het inhoudelijk onderzoek. A Group Show ziet hierin een gemeenschappelijk streven.

Maarten Dings – Joachim Naudts – Egon Van Herreweghe

http://www.re-collective.be
http://www .punctum.be
http://www.croxhapox.com